Global Hydrogen

to grupa kapitałowa tworząca zespoły inżynieryjno-technologiczne z zakresu biowodoru, biogazu, biometanu i amoniaku

Rewolucja wodorowa już wkrótce na new conect

Spółka prowadzi działalność w obszarze R&D, dążąc do komercjalizacji swoich produktów

Relacje Inwestorskie

Pliki do pobrania

Informacje ze spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 listopada 2023 roku GLOBAL HYDROGEN S.A. (PLTLVPL00014)Zmiana składu Zarządu Spółki GLOBAL HYDROGEN Spółka Akcyjna (PLTLVPL00014)Zmiana składu organów Spółki GLOBAL HYDROGEN Spółka Akcyjna (PLTLVPL00014)Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 listopada 2023 roku GLOBAL HYDROGEN Spółka Akcyjna (PLTLVPL00014)Raport okresowy za II kwartał 2023 r. Global Hydrogen Spółka AkcyjnaInformacja w sprawie zawarcia Umowy użyczenia wraz z zobowiązaniem do przeniesienia własności instalacjiWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 rokuZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.Przystąpienie do Podkarpackiej Doliny WodorowejZawarcie istotnej umowy nabycia udziałów Emperial Energy KlasterZawarcie umów współpracy oraz rozpoczęcie testówZawarcie istotnej umowy na wykonanie biogazowni

Archiwum Raportów

Przejdź do archiwum

Zarząd i Rada Nadzorcza

Daniel Zawadzki Prezes Zarządu daniel.zawadzki@globalhydrogen.pl
Józef Neterowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej jozef.neterowicz@globalhydrogen.pl
  • Ireneusz Piasecki Członek Rady Nadzorczej
  • Dariusz Wyrzykowski Członek Rady Nadzorczej
  • Tobiasz Górecki Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Lewicki Członek Rady Nadzorczej

Aktualności